De Begrotingstool van Infotopics Onderwijs

Infotopics Onderwijs stelt met haar beproefde begrotingstool ruim 180 besturen al 17 jaar in staat om eenvoudig een integrale meerjarenbegroting en formatieplanning op te stellen. Op deze manier wordt begroten makkelijk, intuïtief en veilig. Zo worden de juiste beslissingen om nóg beter onderwijs te kunnen bieden gewaarborgd. Geen ingewikkelde Excel-sheets meer die foutgevoelig en onoverzichtelijk zijn. Wél een transparante, veilige, overzichtelijke en flexibele oplossing die naadloos integreert met je managementinformatie. Daarnaast kun je ook makkelijk verantwoording afleggen met een onderbouwd overzicht.

Een goede begroting houdt rekening met externe omstandigheden. Daarom wordt er naast alle bekende bronsystemen voor financiën en personeel ook relevante openbare data toegevoegd zodat je altijd “in control” bent. Nu en in de toekomst.

Verantwoordingsmodule

Begroten is 1, verantwoorden is 2. Daarom bieden we standaard een verantwoordingsmodule aan waardoor je altijd grip en zicht hebt op de begroting. Ontwikkelt de realisatie zich niet zoals begroot, dan kun je rechtstreeks en gericht vanuit onze Begrotingsapp hierover vragen stellen aan je collega. Dat kan ook andersom, want begrotingsbewaking ligt niet alleen bij de afdeling Planning & Control.

Ook enthousiast of nieuwsgierig geworden?