Schoolondersteuningsprofielen

Ons beproefde Q3-profiel is een digitaal instrument om de ondersteuning op een eenvoudige manier in beeld te brengen. Met het instrument kunnen scholen snel informatie verzamelen. Op het niveau van het samenwerkingsverband ontstaat zo zicht op de dekkingsgraad van het ondersteuningsaanbod.

  • het profiel is gebaseerd op de ijkpunten van basisondersteuning van de PO- en VO-Raad en het inspectietoezicht
  • er zijn uitwerkingen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, inclusief het (voortgezet) speciaal onderwijs
  • wij kunnen zorgen voor maatwerk en deskundige begeleiding
  • het samenstellen van de profielen gebeurt digitaal

Afhankelijk van de behoefte leveren wij rapportages op het niveau van de school, het samenwerkingsverband, besturen, gemeenten en/of wijken.

Ook enthousiast of nieuwsgierig geworden?